Grzegorz Lisek

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Podczas studiów aktywny członek Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS (2017/2018 – przewodniczący) oraz koordynator praktyk studenckich w porozumieniu z KS Drukarz Warszawa. Aktywny uczestnik oraz współorganizator wielu konferencji dotyczących psychologii sportu m.in. „Jak zostać mistrzowskim trenerem?”, III Konferencja Psychologii Sportu Dzieci i Młodzieży, 12th i 13th ENYSSP Conference.

Aktualnie pracuje z drużynami sportowymi oraz prowadzi spotkania indywidualnie z zawodnikami w gabinecie. Pracuje pod superwizją.

+48 693 326 046
g.lisek1@gmail.com
Warszawa