Oferta

marvin-ronsdorf-sX9_SHIqH4w-unsplash

Cele współpracy

•  Poprawa wyników w sporcie, poprzez odpowiednią identyfikację mocnych stron i obszarów do rozwoju.

•  Zaznajomienie zawodników oraz osób z ich otoczenia z kluczowymi zagadnieniami psychologii sportu i zasadami optymalnego funkcjonowania.

• Wsparcie w tworzeniu klimatu, w którym zawodnicy czują się komfortowo i są w stanie odpowiednio realizować swój potencjał.

Formy współpracy

  • Konsultacje indywidualne

– zintegrowana z treningiem sportowym praca nad osiąganiem optymalnej dyspozycji startowej

– techniki pracy oparte o badania naukowe i doświadczenie praktyczne

– metody zapewnienia odpowiedniego balansu między sportem a życiem prywatnym


  • Trening mentalny

– skuteczne wyznaczanie celów

– radzenie sobie ze stresem i odpowiednia kontrola emocji

– budowanie stabilnej pewności siebie


  • Warsztaty grupowe

– kształtowanie efektywnej komunikacji na linii zawodnik-trener

– praca nad kontrolą pobudzenia, w tym nad umiejętnością relaksacji i zwiększania zaangażowania

– optymalne przygotowanie do rywalizacji sportowej

  • Konsultacje indywidualne

– udzielanie wsparcia i wskazówek praktycznych ułatwiających codzienną pracę z młodym zawodnikiem

– przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi momentami w życiu młodego sportowca

– rozwój kompetencji usprawniających funkcjonowanie w środowisku sportowym


  • Warsztaty grupowe

– kształtowanie klimatu wspierającego rozwój w sporcie

– wykorzystywanie umiejętności nabytych w sporcie w innych dziedzinach życia

– adekwatne wspieranie zawodnika na każdym z etapów jego rozwoju

  • Konsultacje indywidualne

– poprzedzony analizą potrzeb indywidualny program współpracy, dopasowany do bieżących wyzwań i celów

– praca związana z rozwojem najważniejszych umiejętności współczesnego trenera

– pomoc w procesie wdrażania technik treningu mentalnego w pracy trenera


  • Dedykowane szkolenia wpierające

– kształtowanie filozofii pracy trenera

– budowanie relacji z zawodnikami, członkami sztabu i rodzicami

–­ usprawnianie komunikacji w zespole


  • Coaching

– kształtowanie odpowiedniej komunikacji oraz zaufania w drużynie,

– mentoring w procesie wyznaczania celów drużynowych oraz indywidualnych

– wsparcie w dążeniu do optymalnego funkcjonowania drużyny – psycholog jako członek sztabu szkoleniowego